page_banner

ସମ୍ବାଦ

 • ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ସଂରଚନା ସିଲିକନ୍ ଆଡେସିଭ୍ ର FAQ ବିଶ୍ଳେଷଣ |

  ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ସଂରଚନା ସିଲିକନ୍ ଆଡେସିଭ୍ ର FAQ ବିଶ୍ଳେଷଣ |

  ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଗଠନମୂଳକ ସିଲିକନ୍ ସିଲାଣ୍ଟଗୁଡିକ ଶକ୍ତିରେ ଅଧିକ, ବଡ଼ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଥକାପଣ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧକ, ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଥାଏ |ସେଗୁଡିକ ଆଡେସିଭ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ବନ୍ଧନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଶୀତଦିନେ ଗଠନମୂଳକ ସିଲାଣ୍ଟଗୁଡିକ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ?

  ଶୀତଦିନେ ଗଠନମୂଳକ ସିଲାଣ୍ଟଗୁଡିକ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ?

  1. ଧୀର ଉପଶମ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଯାହା ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରାରେ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ସିଲାଣ୍ଟକୁ ଆଣିଥାଏ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏହା ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସିଲିକନ୍ ଗଠନ ଘନ ଅଟେ |ସିଲିକନ୍ ସିଲାଣ୍ଟର ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଟେମ୍ପେରା ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଏକ ସିଲାଣ୍ଟ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ କ’ଣ?

  ଏକ ସିଲାଣ୍ଟ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ କ’ଣ?

  କବାଟ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋରେ, ସିଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ window ୱିଣ୍ଡୋ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ କାଚର ମିଳିତ ସିଲ୍, ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥର ମିଳିତ ସିଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |କବାଟ ଏବଂ windows ରକା ପାଇଁ ସିଲାଣ୍ଟର ପ୍ରୟୋଗରେ ସମସ୍ୟା ଦ୍ door ାର ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଲ୍ ବିଫଳ ହେବ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସିଲିକନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?

  ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସିଲିକନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?

  ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଇପାରେ: ଯଦିଓ windows ରକା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତଥାପି ବର୍ଷା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ତଳ ମହଲା ରାସ୍ତାରେ କାରଗୁଡିକର ଶବ୍ଦ ଘରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ |ଏଗୁଡ଼ିକ କବାଟ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଲାଣ୍ଟର ବିଫଳତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି!ଯଦିଓ ସିଲିକନ୍ ସିଲାଣ୍ଟ କେବଳ ଏକ ସହାୟକ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଗଠନମୂଳକ ସିଲିକନ୍ କ’ଣ?

  ଗଠନମୂଳକ ସିଲିକନ୍ କ’ଣ?

  ସିଲିକନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ସିଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ଆଡେସିଭ୍ ଯାହା ପରଦା କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣରେ ଷ୍ଟ୍ରକଚରାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ |ଏହାକୁ ସହଜରେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାପମାତ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଏହା କର୍ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • କବାଟ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ସିଲିକନ୍ ସିଲାଣ୍ଟ ବାଛିଛନ୍ତି କି?

  କବାଟ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ସିଲିକନ୍ ସିଲାଣ୍ଟ ବାଛିଛନ୍ତି କି?

  ଯଦି ସିଲିକନ୍ ସିଲାଣ୍ଟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ବାୟୁ ଲିକେଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା କବାଟ ଏବଂ windows ରକାଗୁଡ଼ିକର ବାୟୁ ଟାଣ ଏବଂ ଜଳର କଠିନତା ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ |ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟ ଏବଂ ଜଳ ଲିକ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସିଲାଣ୍ଟ ଡ଼୍ରମିଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ସମାଧାନ |

  ସିଲାଣ୍ଟ ଡ଼୍ରମିଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ସମାଧାନ |

  ଉ: ନିମ୍ନ ପରିବେଶ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍ ପରିବେଶ ଆର୍ଦ୍ରତା ସିଲାଣ୍ଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମୋ ଦେଶର ବସନ୍ତ ଏବଂ ଶରତରେ, ବାୟୁର ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା କମ୍, ବେଳେବେଳେ ଏପରିକି ପ୍ରାୟ 30% RH ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ |ସମାଧାନ: ବାଛିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପାଗରେ ଗଠନମୂଳକ ସିଲିକନ୍ ସିଲାଣ୍ଟ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?

  ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପାଗରେ ଗଠନମୂଳକ ସିଲିକନ୍ ସିଲାଣ୍ଟ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?

  କ୍ରମାଗତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ସିଲିକନ୍ ସିଲାଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଉପଶମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ |କାରଣ ସିଲାଣ୍ଟର ଆରୋଗ୍ୟ ବାୟୁରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା, env ରେ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସାଂଘାଇ ସିୱେ 28 ତମ ୱିଣ୍ଡୋ ଫେସେଡ୍ ଏକ୍ସପୋରେ ଯୋଗଦେବେ |

  ସାଂଘାଇ ସିୱେ 28 ତମ ୱିଣ୍ଡୋ ଫେସେଡ୍ ଏକ୍ସପୋରେ ଯୋଗଦେବେ |

  ଚୀନ୍ ହେଉଛି ଦେଶ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନୂତନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁନିଆର ପ୍ରାୟ 40% ନୂତନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଅଟେ |ଚାଇନାର ବିଦ୍ୟମାନ ଆବାସିକ କ୍ଷେତ୍ର 40 ବିଲିୟନ ବର୍ଗ ମିଟରରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଘର, ଏକ ...
  ଅଧିକ ପଢ